توضیحات محصول

شلوار نوزاد و کودک طرح پرگون به آوران Behavaran

کاملاً پنبه ای با چاپ و رنگ ثابت

لباس راحتی و زیرپوش پنبه ای نوزاد و کودک و سیسمونی پرگون