توضیحات محصول

شلوار نوزاد و کودک طرح تن تن به آوران Behavaran

کاملاً پنبه ای با چاپ و رنگ ثابت

شلوار پنبه ای بچگانه به آوران