برندگان قرعه کشی دلسی - اسپورتیج

برنده ویژه خودروی اسپرتیج 2015

با کد قرعه کشی 9872716879 و شماره موبایل 2452***0912 از شعبه مگا مال

شماره موبایل کد / سریال قرعه کشی عنوان جایزه نام و نام خانوادگی شهر و فروشگاه نمایندگی دلسی
0936***7770 7551588651 CHATELET چمدان آنوشا عزیزی ساری
0939***3674 7477711063 CHATELET چمدان خانم سپیده موسوی تهران – منوچهری
0912***7035 1245260863 CHATELET چمدان علی رضا مهدی زاده کاشانی تهران – میلاد نور
0914***4458 3542427950 CHATELET چمدان یاشار باقری زاده توکلی تبریز
0915***7741 3768286423 CHATELET چمدان مهناز حسینی کیش
0913***0682 5382545852 CHATELET چمدان حسین نخیی کرمان
0912***2598 1535275573 CHATELET چمدان رضا پاینده تهران -اتکا حسن آباد
0913***4507 8179966131 CHATELET چمدان علی صنعت گر اصفهان
0912***7844 9542555128 CHATELET چمدان زهرا افسری تهران – میلاد نور
0912***7170 5776096310 CHATELET چمدان علی رضا منصوری تهران – منوچهری

برچسب ها: ، ، ، ،