محصول صادراتی

/Tag:محصول صادراتی
­
  • shima

کفش شیما

مقدمه ای برای جهانی شدن در تاریخی دور

وقتی حاج میرزا علی اکبر عرب ارسال های 1305 شمسی در حجره خود به تولید کفش مشغول بود کسی فکر آن را هم نمی کرد تا سه نسل بعد یکی از بزرگترین کارخانه های کفش ایران آینده خود را در گذشته حاج میرزا علی اکبر جستجو کند شغلی […]